Privātuma politika

Privātuma politika

SIA “Ortozoo” ir apņēmusies aizsargāt privātumu un drošību mūsu klientiem un portāla www.ortozoo.lv apmeklētājiem, ieskaitot jūs. Tādēļ mēs pilnībā novērtējam un cienām datu privātumu un drošību internetā svarīgumu. SIA “Ortozoo” respektē jūsu privātumu un nepieļauj surogātpastu un nekādā gadījumā nepieļaus datu (nosaukums, adrese, e-pasts u.c.) pārdošanu, izīrēšanu, iznomāšanu vai nodošanu jebkādai trešajai personai.

Mēs apkopojam un saglabājam šādus datus:

  1. Pasūtītāja vārds un uzvārds (uzņēmuma nosaukums).
  2. Telefona numurs.
  3. E-pasta adrese.
  4. Produktu piegādes adrese.
  5. Informāciju par Pasūtītāja norēķinu rekvizītiem, t.sk., kredītkartes un norēķinu informācija.

Informācija tiek izmantota, lai pilvērtīgi sniegtu pakalpojumu un sazinātos ar klientiem izmaiņu gadījumā. Informācijas atklāšana citām trešajām personām var notikt tikai, pamatojoties uz likumīgi pamatotu pieprasījumu.

Ko mēs iesākam ar ievākto informāciju?

Mēs ievācam šo informāciju, lai saprastu Jūsu vajadzības, un piedāvājam Jums pēc iespējas labāku apkalpošanu, šādu iemeslu dēļ:

  • Iekšējo datu veikšanai;
  • Preču un pakalpojumu uzlabošanai;
  • Periodiskai reklāmmateriālu sūtīšanai (par jaunām precēm, īpašajiem piedāvājumiem vai citu līdzīga veida informāciju), kas, mūsuprāt, liktos Jums noderīga vai interesanta, lai saņemtu to e-pastā;
  • Laiku pa laikam mēs varētu ar Jums sazināties izpētes mērķiem, izmantojot Jūsu e-pasta adresi, telefonu, faksu vai pasta adresi. Mūsu mērķis ir pielāgot mājaslapu Jūsu interesēm.

Drošība

Mēs apliecinām, ka Jūsu informācija pie mums ir drošībā. Lai novērstu nepilnvarotu pieeju informācijai vai tās izpaušanu, mēs esam veikuši fiziskas, elektroniskas un organizatoriskas procedūras, lai pasargātu un nodrošinātu elektroniski ievāktās informācijas privātumu.