Garantija invalīdu ratiņiem

Mēs garantējam mūsu produkcijas kvalitāti. Garantijas termiņš ir 2 gadi. Mēs garantējam, ka divu gadu laikā nebūs nekādu ražošanas defektu vai bojājumu, kuri nav saistīti ar dabisko nolietojumu. Ja tomēr kaut kas ir salūzis garantijas termiņa laikā, tad mēs bez maksas šo detāļu saremontēsim vai nomainīsim (pēc mūsu ieskatiem). Visi izstrādājumi, kuriem nepieciešams garantijas remonts (vai nomaiņa), ir jānogādā pie mums. Visus pārsūtīšanas izdevumus apmaksā Pasūtītājs.Garantija attiecas uz šādiem invalīdu ratiņu elementiem: rāmis un riteņu stienis.Garantija neattiecas uz šādu invalīdu ratiņu elementu dabiskā nolietojuma gadījumiem: balsts („sedle“), „iejūgs“, stiprinājumi un riteņi.

Garantija nav spēkā šādos gadījumos:

–          ja ir radušies bojājumi, izmantojot ratiņus neparedzētiem mērķiem;
–          ir radušies mehāniski vai cita veida bojājumi, Pasūtītājam vai trešajām personām apzināti vai neuzmanīgi veicot darbības;/
–          ja izstrādājums ir izjaukts, mainīta tā konstrukcija vai notikusi citāda iejaukšanās;
–          bojājumi radušies ekstremālu apstākļu un nepārvaramas varas apstākļu ietekmē (ugunsgrēks, stihiskas nelaimes utt.);
–          Pasūtītājs vai trešās personas ratiņus ir nevērīgi glabājušas un/vai nolaidīgi transportējušas;
–          ir radušies nejauši bojājumi, kurus nodarījis Pasūtītājs vai trešās personas, vai arī bojājumi radušies nevīžīgas attieksmes vai izmantošanas dēļ (šķidruma, ķimikāliju vai reaģentu iedarbība, putekļu vai svešķermeņu iekļūšana korpusa iekšpusē utt.)

Šī garantija neatiecas uz citu „Frakištak“ produkciju, tādu kā: rāpulīši, balsti, autiņi utt.Lūgums ņemt vērā! Slēdzot distances līgumu ar SIA „Ortozoo“ par dzīvnieku invalīdu ratiņu iegādi, atteikuma tiesības nevar izmantot, jo dzīvnieku invalīdu ratiņi tiek izgatavoti personalizēti tieši Jūsu dzīvniekam pēc individuāliem dzīvnieka mēriem.

Invalīdu ratiņus izgatavo pēc individuāla pasūtījuma atbilstoši Jūsu iesniegtajiem izmēriem un speciāli Jūsu mīlulim, t.i. izstrādājumu izgatavo pēc Pasūtītāja iesniegtās specifikācijas. Mēs neatbildam par mums iesniegto mērījumu neprecizitāti.