Garantija par priekšapmaksu

Kādas ir garantijas, ka es saņemšu  preci,  kurai ir veikta priekšapmaksa?

Jums paliek  preces pasūtījumu apstiprinoši dokumenti:  izrakstītais faktūrrēķins un apmaksas kvīts.  Saņemot naudu, mums Jūsu priekšā rodas  parādsaistības. Tās tiek dzēstas tikai pēc pavadzīmes parakstīšanas, kuru jums izsniegs, saņemot preci.