Distances līgums

Distances līgums un atteikuma tiesības

Šajā Interneta veikalā www.ortozoo.com piedāvāto preču pārdevējs – SIA ORTOZOO, reģ. nr. 40203230092, juridiskā adrese Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 25-32, tās valdes locekles Mārītes Jurčenko personā no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un

persona, kas veic pirkumu Pārdevēja interneta mājas lapā www.ortozoo.com un ir apstiprinājis (-usi), ka piekrīt šī līguma noteikumiem, turpmāk saukts Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

  1. Vispārīgie noteikumi

1.1.Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pasūtītājam ortopēdiskās preces mājdzīvniekiem, turpmāk sauktas – Preces, pēc Pasūtītāja elektroniska pasūtījuma.

1.2. Pēc šī līguma noslēgšanas un samaksas veikšanas, Pircējam ir īpašumtiesības uz nopirkto preci

  1. Samaksas un piegādes kārtība

2.1. Pircējs iesniedz elektronisku Preces pasūtījuma pieprasījumu Pārdevēja mājas lapā, izvēloties pasūtīto Preci.

2.2. Preces cena tiek noteikta atbilstoši Pārdevēja mājas lapā norādītajam cenrādim un tiek skaidri parādīta rēķinā vai uz ekrāna pirms maksājuma veikšanas.

2.3. Maksājumus var veikt internetā ar maksājumu kartēm. Eiropas Savienības rezidenti maksājumus var veikt arī ar pārskaitījumu, atbilstoši avansa rēķinam. Pircējs pats ir atbildīgs par jebkādām papildus izmaksām, kas var būt saistītas ar izvēlēto maksājuma metodi.

2.4. Pircējs apmaksā arī pilnu Preces piegādes izmaksu uz klienta norādīto adresi.

2.5. Gadījumā, ja piegādātā Prece nav pilnā komplektācijā, Pārdevējs apņemas segt visas izmaksas, kas saistītas ar trūkstošo detaļu piegāi Pircējam.
2.6. Pircējs tiek informēts, ka papildus ir jāmaksā arī ievedmuitas nodoklis, kura apmērs tiek noteikts, ievērojot pasūtītās preces vērtību. Pircējam ir jāmaksā arī pārējie spēka esošie nodokļi. ( Pievienotās vērtības nodoklis ).

2.7. Prece tiek piegādāta 30 dienu laikā sākot ar brīdi, kad ir saņemta apmaksa par Preci. Pircējs iegūst īpašmtiesības uz Preci tās saņemšanas brīdī.

2.8. Gadījumā, ja pasūtījumu nevar izpildīt, Pārdevējs atgriež samaksāto naudu  uz Pircēja norādīto bankas konta numuru.

  1. Atteikuma tiesības

3.1. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. Atteikuma vēstules paraugs ir pieejams arī šajā interneta veikala mājas lapā.

3.2. Pircēja pienākums ir vienlaicīgi ar atteikuma vēstules nosūtīšanu, atgriezt preci Pārdevējam, kā arī iesniegt Pārdevējam Preces pārdošanas apliecinājumu. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Atteikuma vēstule un Prece tiek nosūtīta uz Pārdevēja adresi – SIA “ORTOZOO”, Zemgales iela 25-32, Olaine, Olaines novads, LV -2114.

3.3. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

3.3.1. pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

3.3.2. pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

3.3.3. Pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (piemēram, elastīgas saites, medicīniskās jostas, plāksteri);

3.3.4. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.

3.4. Lai Pircējs varētu izmantot atteikuma tiesības, Pircējam ir jānodrošina, ka Prece nebija lietošanā, un nav nēsāšanas pazīmes.: prece ir tīra, bez spalvu paliekām. un t.tml., Prece ir pilna komplektācijā, un nav bojāts preces iepakojums, marķējums.
3.5. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta 11.daļa nosaka, ka “Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Patērētājs nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav viņu informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

3.6. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad no Pircēja saņēmis laikā nosūtītu paziņojumu un preci, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu, atskaitot tās izmaksas, kas saskaņā ar šo līgumu jāsedz Pircējam. Samaksātā naudas summa tiek atgriezta uz Pircēja norādīto bankas kontu.

3.7. Ja tomēr ir gadījies, ka saņemat distances līgumam neatbilstošu preci , tad sia ORTOZOO nodrošinās bezmaksas  preces atpakaļ nosūtīšanu uz SIA „ ORTOZOO” juridisko adresi ,iepriekš pircējam sazinoties ar SIA „ORTOZOO”, lai vienotos par preces atgriešanas kārtību.

Mūsu mērķis ir 100 % apmierināti klienti !

4.Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

  1. Kontaktinformācija

Pārdevēja kontaktinformācija ir :

– mājas lapa – www.ortozoo.com;

– telefons – _+371 288 33 493___________________;

-e-pasts info@ortozoo.com;

– adrese – Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 25-32. LV-2114